Professionellt utförande av betonghåltagning & kärn och djupborrning.

Vår utrustning

 

 

De verktyg vi använder oss av är ringsågar, kapar och bilningsmaskiner

-          Golvsåg och väggsågsskapare med kapacitet upp till 520 mm.

-          Kärnborrsutrustningsborrar med kapacitet från 25 till 1000 mm.

-          Wire sågar

-          Bilningsrobot (Brock 180)

 

 

Vi arbetar utslutande med diamantverktyg. Vår maskinpark svarar mot alla krav som kan ställas på modern teknik, miljö och hög kapacitet. Vi har även specialmaskiner som wiresåg, djupsågningsrigg och bilningsrobot (Brock 180).